Dead Can Dance, însă Nomen Est Omen

The Carnival Is Over / The Carnival Begins.


The Carnival Is Over/ The Carnival Begins

The circus gathering moved silently along the rainswept boulevard (foto: Mihai Plămădeală)

În 1993, Dead Can Dance lansa albumul Into the Labyrinth, pe care apărea, printre alte piese notabile, The Carnival Is Over. Cȃţiva ani mai tȃrziu, Nomen Est Omen a susţinut un turneu intitulat The Carnival Begins, care ar fi trebuit să culmineze cu editarea unui album de concert, imprimat la Casa Studenţilor din Iaşi. O eroare umană a condus la pierderea ireversibilă a materialului sonor înregistrat, albumul apărȃnd ulterior sub o altă formă şi cu un alt nume. Lisa Gerrard și Brendan Perry avuseseră dreptate, cel puţin în privinţa carnavalului. Imaginea care însoţeşte aceste rȃnduri, a fost capturată în 2013, la Festivalul Cetăţi Transilvane din Sibiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *