Fire Walk With Me

Un punct forte al ordinelor de cavaleri sunt spectacolele cu foc. Jocul flăcărilor fascinează intotdeauna privitorii.


Spectacol cu foc

Light My Fire (foto: Mihai Plămădeală)

Sintagmele Fire Walk With Me & Light My Fire sunt împrumutate din filmul omonim al lui David Lynch, respectiv din piesa formaţiei Doors, dar analogiile întreprinse în rândurile de faţă, în context Nomen Est Omen, se opresc strict la parafrază. Un punct forte al ordinelor de cavaleri, al spectacolelor propuse de acestea, este componenta pirotehnică. Jocul flăcărilor fascinează intotdeauna privitorii, ceea ce înseamnă că focul îi va însoţi prin festivaluri medievale pe toţi aceia care ştiu şi au curajul să-l mânuiască. În această privinţă, în afară de substanţa inflamabilă, este nevoie ca distinşii cavaleri să sufle cu putere şi să nu (cumva să) o facă în contra vântului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *