Historical Reenactment & Living History în România

Terra Ultrasilvana la Cetăţi Transilvane Sibiu 2017

Terra Ultrasilvana la “Cetăţi Transilvane” Sibiu 2017 (foto: Mihai Plămădeală)

Reconstituirile istorice, în special cele care ţin de redarea atmosferei şi a vieţii de zi cu zi, au cunoscut o amplă dezvoltare în Romania ultimelor decenii. După anul 2000, au fost înfiinţate numeroase grupuri şi organizaţii de gen, care nu încetează a surprinde prin pasiunea şi profesionalismul celor implicaţi. Următorul pas ar fi, cel puţin în relaţie cu speranţele Asociaţiei Culturale Nomen Est Omen, reconstituirea unei bătălii semnificative: Podul Înalt, Călugăreni, Posada etc. Pentru un astfel de proiect, este nevoie de finanţare, sincronizare şi efort conjugat, condiţii plauzibile dacă ne raportăm la dinamica şi potenţialul fenomenului semnalat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *