Noblesse Oblige

Prieteni de ieri și de astăzi ai formației Nomen Est Omen.


Ordinul cavalerilor lup

Răzvan Andrei Forever (foto: Mihai Plămădeală)

Conform definiției DEX, sintagma noblesse oblige, adoptată în mod evident din franceză, este o veche expresie ce semnifică faptul că titlul nobiliar presupune îndatorirea de a-l onora prin fapte. Ulterior, sensul a devenit mai larg; noblețea de spirit sau de caracter obligă la comportări adecvate. Extrapolând, prietenii de ieri și de astăzi ai formației Nomen Est Omen de la Ordinul Cavalerilor Lup sunt nobili în toate sensurile care pot fi conferite termenului. Marea calitate a celor în cauză este aceea că își pun abilitățile actoricești în slujba unor spectacole ce schimbă în bine viețile a numeroși dintre spectatorii lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *