Reconstituiri istorice

Scurtă istorie a activităţilor de reenactment.


Reconstituriri istorice

Mişcări de trupe la Ardud (foto: Mihai Plămădeală)

Reconstituirile istorice sunt activităţi cu caracter educativ şi de divertisment, prin care sunt aduse cumva în prezent, fără caracter comemorativ, diverse perioade, bătălii sau evenimente care au marcat memoria colectivă. Istoria acestui tip de manifestări este mai veche decât s-ar credea, primii care au reinterpretat scene exemplare desfăşurate în trecut(ul de atunci) fiind romanii. Evul Mediu şi perioada modernă au cunoscut, de asemenea, repunerile în act ale unor momente, să le spunem speciale. În zilele noastre, activităţile de reenactment sunt susţinute de oameni pasionaţi, care se autofinanţează sau îşi găsesc individual sursele de susţinere ale cheltuielilor specifice: echipament, decoruri, cheltuieli de deplasare şi asa mai departe. Tipul de spectacol este bine primit de publicul larg, dar îşi află numeroase critici legate în special de caracterul butaforic şi de interpretarea personală a istoriei. Arhiva foto-video şi jurnalul Nomen Est Omen coţin numeroase exemple ale acestui tip de manifestare, desfăşurate pe parcursul a două decenii în România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *