Battle For Evermore

Fiecare festival este deopotrivă arenă şi platformă de comunicare. Versurile piesei Led Zeppelin, Battle For Evermore, vorbesc despre lupta dintre noapte şi zi, dar se referă mai degrabă la înfruntarea binelui cu răul. În spiritul vechii poveşti scoţiene care stă la baza cântecului amintit, muzica medievală propusă de Nomen Est Omen se confruntă cu butaforiile […]

Noblesse Oblige

Turnirul Cetatilor 2011 – vită la proţap. Turnirul Cetatilor din 2011 a însemnat, în afară de muzică de calitate şi lupte de excepţie, mese pe măsură, de fapt adevărate ospeţe la care a fost invitată toată lumea prezentă, iniţiaţi şi neofiţi, prieteni ori iluştri neconoscuţi. Singura problemă care s-a pus cu privire la vita aflată în heavy […]

Ţară, ţară, vrem ostaşi!

Cale de acces blocată la Feldioara. Filă de jurnal: Septembrie 2011, Feldioara. Cavalerii Bogdan Bălăşcău al Ţării Bârsei şi Ioan de Siebenburgen, Paladin de Terra Medies, s-au întâlnit sub zidurile Marienburg-ulul (braşovean) cu muzicienii Nomen Est Omen, Mihai Plămădeală, Adelina Grosu şi Iulian Anghel. Un imaginar “detector de medieval” ar fi indicat activitate intensă; acul […]