Tarantella Pizzicarella

Reprezentanți ai artei muzical-poetice a Evului Mediu, truverii şi-au concentrat atenţia şi energia pe prestaţii inspirate şi adresate mediului citadin, folosind modelul cântecelor și dansurilor populare.


Truverii - Carmen si Mihai

N’auciello a cantari (foto: Anca Dobre & Mihai Plămădeală)

Conform Dicţionarului de Termeni Muzicali (DTM 2010), truverii au apărut în nordul Franţei, o jumătate de secol mai târziu decât trubadurii, al căror exemplu l-au urmat până la finele secolului al XII-lea (moment în care arta lor a început să se diferenţieze stilistic de cea a omologilor lor din sud). Reprezentanți ai artei muzical-poetice a Evului Mediu, truverii şi-au concentrat atenţia şi energia pe prestaţii inspirate şi adresate mediului citadin, folosind modelul cântecelor și dansurilor populare. Melodica tinde spre simplificarea formelor, frazele muzicale devin mai scurte, simetriile mai evidente, reluarea motivelor se face deopotrivă metodic şi empiric, în timp ce caracterul improvizatoric dispare aproape în întregime. Accentul se pune în mai mare măsură pe cântecele dialogate, în care se întrevăd germenii viitoarei comedii muzicale. Acest gen este plin de grație și prospețime. Carmen şi Mişu, colegi de breaslă cu Nomen Est Omen, au adus muzica Truverilor (cu majusculă) până în zilele noastre, împletind noul cu vechiul, farmecul personal cu valoarea artistică şi viaţa lor cu activitatea scenică. Alături de ei, pe aceleaşi coordonate, Andra, Oana şi Valentina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *